فایل های دسته بندی رشته برق - صفحه 1

ارزیابی حضور خودروهای برقی در قابلیت اطمینان سیستم های توزیع هوشمند

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق ارزیابی حضور خودروهای برقی در قابلیت اطمینان سیستم های توزیع هوشمند

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پایان نامه ارشد برق گرایش قدرت،اثر تولید پراکنده بر شبکه های توزیع (مکان یابی،تعیین ظرفیت)

نمونه پایان نامه ارشد برق گرایش قدرت،اثر تولید پراکنده بر شبکه های توزیع (مکان یابی،تعیین ظرفیت)

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی نامتعادلی بار در شبكه توزیع و روشهاي كاهش آن

پایان نامه بررسی نامتعادلی بار در شبكه توزیع و روشهاي كاهش آن

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ارشد رشته برق-ارزیابی حضور خودروهای برقی در قابلیت اطمینان سیستم های توزیع هوشمند

پایان نامه ارشد رشته برق-ارزیابی حضور خودروهای برقی در قابلیت اطمینان سیستم های توزیع هوشمند

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کارشناسی رشته برق-سویچینگ خازنی

پایان نامه کارشناسی رشته برق-سویچینگ خازنی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اينورتر ها- انواع اينورترها و كاربردهاي آن

اينورتر ها-انواع اينورترها و كاربردهاي آن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنال های صوتی

کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنال های صوتی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته برق- کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنال های صوتی

پایان نامه رشته برق- کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنال های صوتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل