فایل های دسته بندی رشته مدیریت - صفحه 1

بررسی رابطه بین بررسی رابطه بین دارائی های نامشهود سازمان و بهره وری کارکنان

نمونه پایان نامه رشته مدیریت دولتی بررسی رابطه بین بررسی رابطه بین دارائی های نامشهود سازمان و بهره وری کارکنان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ویژگی های فردی بیمه گر

بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه بدنه )مطالعه موردی شعب و نمایند گی های شرکت بیمه البرز( از دیدگاه بیمه گران

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت پروژه ارزش کسب شدهevpm

مدیریت پروژه ارزش کسب شدهevpm

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه میان بکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات با یادگیری سازمانی

بررسی رابطه میان بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات با یادگیری سازمانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت،بررسی رابطه بین ویژگی های سازمان های یادگیرنده و جو سازمانی

بررسی رابطه بین ویژگی های سازمان های یادگیرنده و جو سازمانی بر عملکرد مدیران دولتی شهرستان یزد

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی