فایل های دسته بندی پروژه های دانشگاهی - صفحه 1

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت(بوسینین و کازلاسکایت،2012)

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت(بوسینین و کازلاسکایت،2012)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارنمای معلمی رشته علوم تربیتی کارشناسی پیوسته- گام های حرفه ایی شدن (از واقعیت ها تا آرمان ها )

کارنمای معلمی رشته علوم تربیتی کارشناسی پیوسته- گام های حرفه ایی شدن (از واقعیت ها تا آرمان ها )

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله Test Case Prioritization Based on Genetic Algorithm and Test-Points Coverage

ترجمه مقاله Test Case Prioritization Based on Genetic Algorithm and Test-Points Coverage اولویت بندی مورد آزمایشی براساس الگوریتم ژنتیک و پوشش نقاط آزمایش

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی مناسب برای فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی مناسب برای فصل دوم پایان نامه با منابع به روز

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و ادبیات تحقیق برای فصل دوم وفاداری سازمانی

مبانی نظری و ادبیات تحقیق برای فصل دوم وفاداری سازمانی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و ادبیات تحقیق فضیلت سازمانی ویرایش جدید

مبانی نظری و ادبیات تحقیق فضیلت سازمانی ویرایش جدید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان آﯾﻮﻧﮓ، وﯾﻞراﯾﺖ، اﻟﯿﺴﻮن و همکاران (٢٠٠٩)

پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان آﯾﻮﻧﮓ، وﯾﻞراﯾﺖ، اﻟﯿﺴﻮن و همکاران (٢٠٠٩)

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاربینی و کارآموزی برای رشته مکانیک تأسیسات

گزارش کاربینی و کارآموزی برای رشته مکانیک تأسیسات

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری اعتیاد به مواد مخدر

مبانی نظری اعتیاد به مواد مخدر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی