اخرین محصولات ثبت شده

مبانی نظری و ادبیات تحقیق برای فصل دوم وفاداری سازمانی

مبانی نظری و ادبیات تحقیق برای فصل دوم وفاداری سازمانی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و ادبیات تحقیق فضیلت سازمانی ویرایش جدید

مبانی نظری و ادبیات تحقیق فضیلت سازمانی ویرایش جدید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان آﯾﻮﻧﮓ، وﯾﻞراﯾﺖ، اﻟﯿﺴﻮن و همکاران (٢٠٠٩)

پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان آﯾﻮﻧﮓ، وﯾﻞراﯾﺖ، اﻟﯿﺴﻮن و همکاران (٢٠٠٩)

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاربینی و کارآموزی برای رشته مکانیک تأسیسات

گزارش کاربینی و کارآموزی برای رشته مکانیک تأسیسات

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری اعتیاد به مواد مخدر

مبانی نظری اعتیاد به مواد مخدر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تست خرید فایل

تست خرید فایل

قیمت : 100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هوش هیجانی مایر و سالوی 1999

پرسشنامه هوش هیجانی مایر و سالوی 1999

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت استعداد سوئیم (2009)

پرسشنامه مدیریت استعداد سوئیم (2009)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و وینسکی(1988)

پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و وینسکی(1988)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی میل بادامک موتور با یاتاقان غلتشی با نرم افزار سالیدورک

طراحی میل بادامک موتور با یاتاقان غلتشی با نرم افزار سالیدورک

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سمینار ارائه یک الگوریتم جدید کرم شب تاب تکاملی برای خوشه بندی داده

سمینار ارائه یک الگوریتم جدید کرم شب تاب تکاملی برای خوشه بندی داده

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تحقیق رشته حقوق عمومی-بررسی نهاد های حقوقی مبارزه با قاچاق در ایران

روش تحقیق رشته حقوق عمومی-بررسی نهاد های حقوقی مبارزه با قاچاق در ایران

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل